0224 970 01 01


Doç.Dr.Fikret KASAPOĞLU Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalı

·      * Kanal KBB : Bize Kendinizi tanıtırmısınız ?

23 Aralık 1973 tarihinde Kırcaali’ de doğdum. İlkokulu Bursa Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulunda, ortaokul  ve liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesinde tamamladım. Sonrasında da Üniversite tercihlerimde ön sıralarda olan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım. Çocukluk arkadaşlarımında aynı fakülteyi kazandığını görmem ve diğer şehirlerden gelen arkadaşlarla kurduğumuz sıcak dostluklarla çok keyifli ve dolu dolu bir tıp eğitimini tamamladım. Sırada ihtisas seçimi vardı, çevremin etkisi ve kendi gözlemlerimle tercih ettiğim KBB’ın ve Bursa’da devam etme tercihimin, en kritik ve doğru kararım olduğunu görüyorum. Bu süreçlerde ailemin her konuda olan desteğini de belirtmek istiyorum. 2003 Ekimde uzman oldum. 2004 ve 2005 yılları arasında Ankara Mevki Asker hastanesinde, beklentilerimin üzerinde bir çalışma ortamı buldum ve yeni deneyimler kazandığım bir ekiple çalışarak, akademik çalışmalar ve iş deneyimi açısından verimli 1 yıl geçirdim. 2009 yılında 2011 yılında da doçent unvanını aldım.
 

  

Kanal KBB : Uzmanlık eğitimi aldığınız Klinik için neler söylersiniz

İhtisas aldığım ve halen çalıştığım Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda geçirdiğim zaman, asistanlığımın başlangıcından bu yana(1999-2017) yaklaşık 17 yıl olmuş. Kliniğime bu açıdan çok şey borçluyum.Öğrencilikte ilk olarak şu an aramızda olmayan sayın Prof.Dr.Metin Arat ve Prof.Dr.İlker Tezel hocalarımla tanışarak, kendilerinden dinlediğim derslerden etkilendim. Şimdi emekli olmalarına ragmen halen sık sık görüşme imkanı bulabildiğim değerli hocalarım Prof.Dr.İbrahim Hızalan, Prof.Dr.Selçuk Onart ve Prof.Dr.Levent Erişen’den asistanlığım ve daha sonraki klinik çalışma sürecim boyunca çok şey öğrendim. Kliniğimizin birlik ve beraberliğinin kurucu hocalarımızın getirmiş ve kurmuş oldukları klinik çalışma düzenine ve karşılıklı saygıya bağlı olduğunu düşünüyorum.

 

Kanal KBB : Uzmanlık öncesi veya sonrası yurt dışında çalışmalarınız oldu mu? Olduysa katkıları neler oldu ? 

 

Uzmanlık sonrası Ulusal derneğimizin sağlamış olduğu ‘’Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi’’ bursuyla ‘’Harvard Medical School Massachusetts Eye and Ear Infirmary’’ de 3 ay süreyle bulundum. Bu süreçte, çalışma disiplini ve genel prensipler konusunda deneyimlerim oldu. Dr. Gregory Randolph ile birlikte ameliyathenede ve klinik araştırma projelerinde birlikte çalışma olanağım oldu. Burada ki deneyimlerimin sonraki süreçte bana ve Uludağ Üniversitesi KBB AD’na katkıları olduğunu düşünüyorum. En azından, Tiroid ve paratiroid cerrahilerini yapabilme konusunda diğer kliniklerle yaşamış olduğumuz gerginlik sona erdi diyebiliriz.

Bu süreçte, boş kalan zamanlarımda Rinoloji kliniği ve diğer birimlerdeki uygulamaları gözlemleme olanağım oldu. Böyle bir yurtdışı deneyimini, uygun bir zaman yaratabilirsem tekrarlamayı isterim.

 

 

·      *   Kanal KBB : Mesleğinizde özel ilgi alanlarınız ?

Kliniğimizde ve ülkemizin çoğu kliniğinde de olduğu şekliyle, çalışma düzeni açısından alt dal ayrımımız olamıyor, ancak Rinoloji ve Baş-Boyun Cerrahisiyle fazlaca ilgileniyorum.  

* Kanal KBB : Ulusal ve Uluslararası yayınlarınız ?


Yaklaşık 40 civarında uluslararası yayınım, daha az sayıda da ulusal yayınım bulunmaktadır. Kitap bölümü yazarlıklarım, kitap bölüm çevirilerim ve çok sayıda bildirim bulunmaktadır.  

* Kanal KBB : Şu andaki akademik pozisyonunuz ?


Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nde Doçent ünvanıyla öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
  

·      *   Kanal KBB : KBB ile ilgili hedefiniz ve gelecek beklentiniz nedir. ?


Kulak Burun Boğaz’ın gelişime ve ilerlemeye çok açık bir brans olduğunu düşünüyorum. Belirli dallarda spesifiye olabilmenin, özellikle yurtdışındakine benzer şekliyle uygulanabildiği dönemleri görebilmeyi istiyorum.

Yaptığım işin durağan olmaması hep daha iyisini yapabilme açısından bize sunulan imkanlarında yeterli olmasını istiyorum. Daha iyi eğitim verbilme, daha fazla bilimsel çalışma üretebilmek için klinik üretimin yanında zamana ve imkana da ihtiyacımız var. Mevcut performans düzeninde bunların kolay olmadığını biliyoruz.

·      *    Kanal KBB : Genç meslektaşlara önerileriniz ?

 Genç meslektaşlarıma, çok çalışmaları, okumaları, yeni literatürü ve gelişmeleri takip etmeleri, bilimsel toplantılarda dikkatli izleyici olmak yanında aktif katılımda bulunmalarını öneririm. Kendileriyle yarışmalarını ve deneyimli ve inandıkları eğiticilerini dikkatle takip etmelerini öneririm. 

·      *  Örnek aldığınız meslektaşlarınız ? Ülkemizden veya Dünya dan 


Yetiştiğimiz klinik ilk eğitim yerimiz, buradaki hocalarımdan İlker Tezel hocamın soğukkanlılığı ve engin deneyimi, İbrahim Hızalan Hocamın, devamlı bir mesleki ve sosyal faaliyetin içinde olması, hiç durmaması, çalışkanlığı, klinik tecrübe ve deneyimi, kurduğu sıcak, samimi ve saygılı ilişki, Selçuk Onart hocamın pratik zekası, şaşırtıcı öngörüsü, engin deneyimi, Levent Erişen hocamın çalışma disiplini, düzeni, konulara sistematik yaklaşımı, gibi özelliklerinin, mesleki ve sosyal gelişimimde beni etkilediğini ve çok faydalandığımı düşünüyorum. Bunun yanında, çeşitli vesilelerle görüştüğümüz, bilimsel ve mesleki performansları üst düzeyde olan, ülkemizdeki çok değerli hocalarım ve meslektaşlarımdan da etkilendiğimi belirtmek istiyorum.


·       Kanal KBB : Tıp ve KBB dışı ilgi ve uğraşınız var mı ?

    Mesleki aktiviteler dışında ailemle zaman geçirmeyi, sinema ve konser gibi etkinliklere gitmeyi seviyorum. Sporu, özellikle kış aylarında kayak, yaz döneminde de yaz aktivitelerini yapmayı seviyorum

 

. Kanal KBB : Sosyal durum, evlilik, çocuk ?

Evliyim, Büyük kızım Zeynep 7 yaşında, küçük kızım Melike 5 yaşında. Eşim Işıl Kasapoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında, Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışıyor.

 

 

·      * Kanal KBB : Ülkemizdeki KBB Eğitimi ile ilgili düşünceleriniz ?

 

Ulusal derneğimizin başlatmış olduğu klinik akreditasyonu programını ilk tamamlayan ve ilk re-akredite kliniğin üyesi olmaktan dolayı memnuniyetimi belirterek başlamak istiyorum.  Bu süreçlerin ve asistan karnelerinin eğitimde bir homojenizasyonu getirdiğini ve geliştirilerek sürdürülmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Son dönemde başlayan asistan değişimi programıda oldukça yararlı olacaktır. Ayrıca KBB okullarının ve kadavra diseksiyonlarının özveriyle ve düzenli organizasyonundan dolayı yeni jenerasyonun çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Burada görev almak tan dolayıda eğitici faaliyetimin yanında kendi eğitimimizinde sürdüğünü düşünüyorum. Bu olumlu gelişmelerin ülkemizdeki sağlık politikası uygulamalarıylada örtüşmesi ve desteklenmesini diliyorum. * Kanal KBB : Teşekkür ederizBen teşekkür ederim...