0224 970 01 01
Kulak çınlamasının nedeni nedir, nasıl durdurabilirim?

Kulak çınlamasının nedeni nedir, nasıl durdurabilirim?

  • Category: KBB
  • Date: 28-10-2018

Kulak çınlaması, hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Kulak çınlaması sadece hastanın hissettiği subjektif tinnitus ve muayene eden hekim de duyabildiği objektif tinnitus olmak üzere iki gruba ayrılır. Sürekli veya gelip geçici olabilir.


Sürekli kulak çınlaması araştırılması gereken bir şikayettir. Genellikle işitme kaybı ile birliktedir; ancak hastalar bunun farkında olmayabilirler. Bu hastalarda işitme kaybının varlığı odiolojik testlerle tespit edilebilir. İki taraflı olanları daha çok yaşlanma tipi işitme kaybı ile birlikte bulunur. Hastayı rahatsız edecek kadar şiddetli olabilir. Özellikle geceleri sessiz ortamda rahatsız eder. Tek taraflı kulak çınlamaları muhakkak araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması aspirin, digoksin ve streptomisin gibi ilaçların intoksikasyon belirtisi ve akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. İşitme kaybı olmaksızın seyreden kulak çınlamaları aortadan kafa içindekilere kadar her türlü damardaki aterosklerotik değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kulak boyundaki büyük damarlara oldukça yakındır ve kan akımının çıkardığı sesleri duyabilir. Bu tip kulak çınlamaları daha çok uğultu şeklinde tarif edilir.


Kulak çınlamamı nasıl durdurabilirim?


Sebep tam olarak ortaya konulamıyor ise spesifik tedavisi yoktur. Kan akımını düzenleyici ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Kayde değer herhangi bir yan etkileri olmayan bu preparatın, öncelikle denenmesinde fayda vardır. Etkinin değerlendirilmesi en az bir aylık kesintisiz tedavi sonucunda yapılır. Tinnutusun geceleri sessiz ortamda verdiği rahatsızlık bir radyo vasıtasıyla baskılanma yoluna gidilebilir. Hastalar kulak çınlamasının kendilerinde dayanılmaz bir sıkıntı yaptığını ifade edebilirler. Bu hastalarda iyi bir anamnezle sıkıntının kaynağının başka bir faktör olduğu tespit edilebilir. Bir başka ifade ile sıkıntılı dönemlerde zaten var olan çınlama daha çok rahatsızlık verebilir.

Share This

Comments